14.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 14.10.2016 г. от 13:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции за разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и поставяне в него на изборни списъци, неизползвани бюлетини и неизползвани протоколи от частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.
 2. Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции във връзка с текуща кореспонденция на комисията извън активния период до края на мандата.
05.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 05.10.2016 г. от 15:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и другите списъци за гласуване в ТЗ на ГД „ГРАО” Силистра за извършване на проверка след гласуването на частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.
 2. Други.
03.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 03.10.2016 г. от 02:00 ч. при следния дневен ред:

 

Обявяване на резултатите от частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 08:15 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Назначаване на резервни членове в секция № 308 и 319.

 

 1. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 13:15 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 350/02.10.2016 г.
 2. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 14:35 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 351/02.10.2016 г. от Месут Махмуд Алиш председател на общински съвет-Главиница
 2. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 15:10 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 352/02.10.2016 г. от Ердинч Саид Реджеб.
 2. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 16:30 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 353/02.10.2016 г. от Ердинч Саид Реджеб.
 2. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 17:50 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба от Нурсен Басри Рамадан с вх. № 354/02.10.2016 г.
 2. Други.
02.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.10.2016 г. от 19:20 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 355/02.10.2016 г. от Мария Цонева Иванова
 2. Други.
01.10.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 01.10.2016 г. от 17:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№ 344/01.10.2016 г.

 

 1. Предложение за промяна в секционни комисии от Рашко Денев - представител на ПП „ГЕРБ“ Главиница.

 

 1. Предложение за промяна в секционни комисии от Стоян Петров - представител на ПП „АБВ“ Главиница.

 

 1. Предложение за промяна в секционни комисии от Марин Маринов - представител на Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО” Главиница.

 

 1. Предложение от Рашко Денев представител на ПП „ГЕРБ“ Главиница за преместване на член от секция № 312 с. Звенимир в секция № 308 с. Зарица.
 2.  Други.
30.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 30.09.2016 г. от 17:15 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Предложение от ПП „БСП“ за промяна в състава на секция № 310 с. Зафирово и секция № 317 с. Малък Преславец.

 

 1. Предложение от ПП „ДПС“ за промяна в състава на секция № 320 с. Падина.

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа от ПП „ДПС“ за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа от ПП „ДПС“ за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Заявление за регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа от Инициативен комитет Хюсеин Муталиб Хамди, представляван от Сениха Бейхан Неази за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа от Иинициативен комитет Нефие Хюсеин Раим, представляван от Гергана Благовестова Няголова за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Други.
29.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 29.09.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред:

 

 

 1. Разглеждане на предложение от ПП „ДПС“ за промяна на член от състава на СИК № 310 в частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Разглеждане на постъпил сигнал от Хюсеин Муталиб Хамди с вх. № 324/28.09.2016 г.

 

 1. Разглеждане на постъпил сигнал от Орхан Кошуджу- представител на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ с вх. № 325/28.09.2016 г.

 

 1. Разглеждане на предложение от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за промяна на член от  състава на СИК № 302, 312, 324, 304 в частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016г.

 

 1. Регистрация на наблюдатели от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа от инициативен комитет, представляван от Сениха Бейхан Неази за участие в частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.
 2. Други
26.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 26.09.2016 г. от 15:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Определяне на членове от ОИК Главиница за получаване на изборни книжа от печатницата на БНБ и транспортирането им до помещението за съхранение, находящо се в общинска администрация гр. Главиница.

 

 1. Други.
22.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 22.09.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Определяне номерацията на решенията на ОИК – Главиница относно провеждане на частичен избор за кмет на община Главиница на 02 октомври 2016 г.

 

 1. Разглеждане на предложение от ПП „ДПС“ за промяна на член от състава на СИК № 316 и разглеждане на предложение от ПП „БСП“ за промяна в състава на СИК № 304, 309, 310, 315 и 325 за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016г.

 

 1. Определяне на член от състава на ОИК Главиница за маркиране по уникален начин двата печата на ОИК Главиница.
 2. Други
15.09.2016

Съобщение

 

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 15.09.2016 г. от 15:30 ч. при следния дневен ред:

 

1.Определяне секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

2.Определяне на дата, час и място за провеждане  на обучение на членовете  на СИК на територията на община Главиница за частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

3. Други.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 263-ЧМИ-2016 / 14.10.2016

  относно: Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции във връзка с текуща кореспонденция на комисията извън активния период до края на мандата.

 • № 262-ЧМИ-2016 / 14.10.2016

  относно: Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции за разпечатване на помещението за съхранение на изборните книжа и поставяне в него на изборни списъци, неизползвани бюлетини и неизползвани протоколи от частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 • № 261 - ЧМИ - 2016 / 05.10.2016

  относно: Определяне на трима представители на ОИК Главиница от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и другите списъци за гласуване в ТЗ на ГД „ГРАО” Силистра за извършване на проверка след гласуването на частичен избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

всички решения