Общинска избирателна комисия Главиница


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
Главиница, 02.11.2019

ОТНОСНО: Определяне на брой мандати и квотата за общински съветници на местните избори за общинските съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Р Е Ш И:

Брой мандати за общински съветници 17 /седемнадесет/.

 1. Общинската избирателна квота е 311 гласове.

II.Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

 

III.Брой мандати, които се разпределят между патриите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 17

 

IV.Мандатите за общински съветници по т.III се разпределя между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Ном.

Бюл.

 

Наименование на партията или коалицията

Брой

мандати

43

ПП „ГЕРБ“

6

55

Движение за права и свободи - ДПС

10

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

 

 

V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местените коалиции, получили мандати и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюл.

Нименование на

Партията, коалицията или честна коалиция

№ в

Подре- ждането

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

На списъка

Брой

Предпо-

читания

28

ДВИЖЕНИЕ 21

1

Пламен Милчев Милчев

А

252

43

ПП „ГЕРБ“

1

Хюсеин Муталиб Хамди

А

670

2

Гюнай Гюнер Бедри

А

154

3

Нефие Хюсеин Раим

Б

64

4

Ради Николов Иванов

Б

25

5

Танер Тефик Ахмед

Б

73

6

Цветелина Димитрова

Савянова

Б

38

7

Милена Пенчева Атанасова

Б

43

8

Сезгин Байрям Тахир

Б

28

9

Марин Петров Маринов

Б

41

10

Златка Георгиева Кънчева

Б

74

11

Баакир Яая Юсеин

Б

13

12

Айше Хасан Акъ

Б

79

13

Гюлнур Лятиф Реджеб

Б

75

14

Айфер Мехмед Атуф

Б

5

15

Мюмюн Риза Мурад

Б

76

16

Мария Стоянова Белчева

Б

47

17

Никола Петров Димов

Б

66

51

ВОЛЯ

1

Антони Ефтимов Дончев

А

13

52

ПП „ДОСТ“

1

Мюмюн Мюмюн Узун

А

47

2

Бейтула Мурад Бора

А

11

3

Октай Есат Наим

Б

1

55

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

1

Месут Махмуд Алиш

А

2344

2

Сюзан Исмет Хасан

Б

121

3

Тунчер Закир Ибрахим

Б

21

4

Йозджан Шабан Расим

Б

19

5

Недрет Юсеин Алил

Б

22

6

 Ерхан Юсуф Мехмед

Б

33

7

Лютфен Заид Мехмед

Б

14

8

Юлия Петрова Георгиева

Б

22

9

 Гюлсевер Шевкъ Мехмед

Б

53

10

 Енвер Байрам Сюлейман

Б

63

11

Дилбер Невзат Халим

Б

151

12

Невран Невзат Ниязи

Б

31

13

Самед Ахмед Асан

Б

13

14

Баарике Яая Мехмед

Б

25

15

Ниязи Хасан Чобан

Б

6

16

Илхан Сали Сали

Б

48

17

Алтънай Рамадан Ахмед

Б

19

56

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

1

Соня Богданова Петкова

А

146

2

Димитър Иванов Димитров

А

49

3

 Петко Петров Петков

А

38

4

Галина Ганчева Ангелова

А

28

5

Диана Венелинова Димитрова

Б

21

6

Мария Димитрова Георгиева

Б

7

7

Теодор Петров Маринов

Б

9

8

Красимир Василев Кръстев

Б

7

9

Лиляна Христова Кръстева

Б

19

10

Колю Костадинов Николов

Б

4

68

Местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

1

Рашко Станчев Денев

А

39

 

 

2

Тодор Господинов Денчев

А

5

3

Никола Яшков Желев

Б

0

4

Димитър Георгиев Иванов

Б

0

5

Мариан Стефанов Белчев

Б

0

6

Атанас Хараланов Петров

Б

2

 

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Имена на общински съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

1

Гюлсевер Шевкъ Мехмед

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

2

Гюнай Гюнер Бедри

ПП „ГЕРБ“

 

3

Енвер Байрам Сюлейман

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

4

Ерхан Юсуф Мехмед

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

5

Йозджан Шабан Расим

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

6

Лютфен Заид Мехмед

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

7

Месут Махмуд Алиш

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

8

Недрет Юсеин Алил

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

9

Нефие Хюсеин Раим

ПП „ГЕРБ“

 

10

Ради Николов Иванов

ПП „ГЕРБ“

 

11

Соня Богданова Петкова

КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

12

Сюзан Исмет Хасан

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

13

Танер Тефик Ахмед

ПП „ГЕРБ“

 

14

Тунчер Закир Ибрахим

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

15

Хюсеин Муталиб Хамди

ПП „ГЕРБ“

 

16

Цветелина Димитрова Савянова

ПП „ГЕРБ“

 

17

Юлия Петрова Георгиева

ПП „Движение за права и свободи – ДПС“

 

Председател: Венцислав Ников Маринов

Секретар: Азиме Хамди Касим

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:43 часа

Календар

Решения

 • № 132-МИ / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 131-МИ / 11.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 130-МИ / 05.11.2019

  относно: Допълнение към Решение № 85-МИ/28.10.2019 г. № 86-МИ/2.10.2019 г. № 87-МИ/28.10.2019 г. № 88-МИ/28.10.2019 г. № 89-МИ/28.10.2019 г. № 90-МИ/28.10.2019 г. № 93-МИ/28.10.2019 г. № 94-МИ/28.10.2019 г. № 95-МИ/28.10.2019 г. № 96-МИ/28.10.2019 г. № 97-МИ/28.10.2019 г. № 98-МИ/28.10.2019 г. № 99-МИ/28.10.2019 г. №100-МИ/28.10.2019г.№ 101-МИ/28.10.2019 г. № 102-МИ/28.10.2019 г.№ 103-МИ/28.10.2019г.№104-МИ/28.10.2019г.№ 105-МИ/28.10.2019 г. № 106-МИ/28.10.2019 г. № 107-МИ/28.10.2019 г. № 108-МИ/28.10.2019 г. № 109-МИ/28.10.2019 г. № 110-МИ/28.10.2019 г. № 111-МИ/28.10.2019 г. № 112-МИ/28.10.2019 г№ 113-МИ/28.10.2019 г. № 114-МИ/28.10.2019 г. № 115-МИ/28.10.2019 г. № 116-МИ/28.10.2019 г. № 117-МИ/28.10.2019 г. № 118-МИ/28.10.2019 г. № 119-МИ/28.10.2019 г. № 124-МИ/02.11.2019 г. № 128-МИ/03.11.2019 г. № 129-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Главиница.

всички решения