03.02.2022

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 04.02.2022 г. от 16:00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Предсрочно прекратяване пълномощията на Общински съветник Дилбер Невзат Халим, предложена в листата на ПП „Движение за права и свободи”.
 2.  Разглеждане писмо от следващия по ред от листата на ПП „ДПС“ – отказ за заемане на длъжност общински съветник.

 3.  

  Обявяване за избран следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“
10.12.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 11.12.2019 г. от 15:00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Предсрочно прекратяване пълномощията на Общински съветник Сюзан Исмет Хасан, предложена в листата на ПП „Движение за права и свободи”.
05.11.2019

Съобщение

Допълнение към Решение № 85-МИ/28.10.2019 г. № 86-МИ/2.10.2019 г. № 87-МИ/28.10.2019 г.  № 88-МИ/28.10.2019 г. № 89-МИ/28.10.2019 г. № 90-МИ/28.10.2019 г. № 93-МИ/28.10.2019 г. № 94-МИ/28.10.2019 г. № 95-МИ/28.10.2019 г. № 96-МИ/28.10.2019 г. № 97-МИ/28.10.2019 г. № 98-МИ/28.10.2019 г. № 99-МИ/28.10.2019 г.  № 100-МИ/28.10.2019 г. № 101-МИ/28.10.2019 г. № 102-МИ/28.10.2019 г. № 103-МИ/28.10.2019 г. № 104-МИ/28.10.2019 г. № 105-МИ/28.10.2019 г. № 106-МИ/28.10.2019 г. № 107-МИ/28.10.2019 г. № 108-МИ/28.10.2019 г. № 109-МИ/28.10.2019 г. № 110-МИ/28.10.2019 г. № 111-МИ/28.10.2019 г. № 112-МИ/28.10.2019 г№ 113-МИ/28.10.2019 г. № 114-МИ/28.10.2019 г. № 115-МИ/28.10.2019 г. № 116-МИ/28.10.2019 г. № 117-МИ/28.10.2019 г. № 118-МИ/28.10.2019 г. № 119-МИ/28.10.2019 г. № 124-МИ/02.11.2019 г. № 128-МИ/03.11.2019 г. № 129-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Главиница.

03.11.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 03.11.2019 г. от 23:00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Обявяване на избраните кметове на кметства в с. Зафирово и в с. Зебил на насрочения втори тур на 03.11.2019 г. в община Главиница.
 2. Други.
03.11.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 03.11.2019 г. от 20:20 ч. при следния дневен  ред:

 1. Обявяване края на изборния ден в община Главиница при провеждане на втори тур за избор на кмет на кметство с. Зебил и избор за кмет на кметство с. Зафирово на 03.11.2019 г.
 2. Други.
03.11.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 03.11.2019 г. от 12:45 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на членове от ОИК Главиница, които да предадат протоколите с резултатите на ЦИК от гласуването на местните избори в община Главиница от втория тур на 03.11.2019 г.
 2. Определяне на членове от ОИК Главиница, които да предадат на общинска администрация Главиница изборните книжа, както и да предадат избирателните списъци в ГД „ГРАО“ гр. Силистра.
 3. Други.
02.11.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 16:15 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 2. Публикуване на одобрените предпечатни образци за насрочения втори тур на 03.11.2019 г.
 3. Други.
30.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 30.10.2019 г. от 12:40 ч. при следния дневен  ред:

 1. Одобряване предпечатните образци на бюлетините за гласуване в за насрочен втори тур за кмет на кметство с. Зебил и кмет на кметство с. Зафирово, общ. Главиница за местни избори 2019 г.
 2. Други.
30.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 30.10.2019 г. от 10:40 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на членове от ОИК Главиница, които да получат бюлетините за насрочен втори тур за кмет на кметство с. Зебил и кмет на кметство с. Зафирово, общ. Главиница за местни избори 2019 г.
28.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 28.10.2019 г. от 11:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Обявяване избран кмет на община Главиница.
 2. Обявяване на избрани кметове на кметства в община Главиница и допускане до участие във втори тур  за избор на кмет на кметство с. Зафирово и с. Зебил.
 3. Обявяване на избрани общински съветници в община Главиница.
28.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 28.10.2019 г. от 07:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Анулиране на приемо-предавателна разписка № 190700002042 за СИК в избирателна секция №190700305 за избиране на кмет на община на 27.10.2019 г. в с. Вълкан
 2. Други.
28.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 28.10.2019 г. от 08:50 ч. при следния дневен  ред:

 1. Анулиране на приемо-предавателна разписка № 190700002055 за СИК в избирателна секция №190700322 за избиране на общински съветници на 27.10.2019 г. в с. Сокол
 2. Определяне на член от ОИК за предаване на избирателните списъци на ГД „ГРАО“ гр. Силистра.
 3. Други.
27.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 21:45 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на член от ОИК за приемане и предаване на сгрешен протокол от СИК.
 2. Определяне на членове от ОИК Главиница, които да предадат на ЦИК екземплярите на протоколите на ОИК и екземплярите на протоколите на СИК.
 3. Други.
27.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 13.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Произнасяне по постановление на Районна прокуратура Тутракан от 27.10.2019 г.
 2. Други.
27.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 27.10.2019 г. от 21:50 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на член от ОИК за приемане и предаване на сгрешен протокол от СИК.
 2. Определяне на членове от ОИК Главиница, които да предадат на ЦИК екземплярите на протоколите на ОИК и екземплярите на протоколите на СИК.
 3. Обявяване края на изборния ден.
 4. Други.
26.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 26.10.2019 г. от 12.00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДОСТ“
 2. Регистрация на представители на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“.
 3. Регистрация на представители на кандидатска листа на ПП „ДПС“.
 4. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 5. Други.
25.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 16.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на застъпник на кандидатска листа на ИК Николай Симеонов Червенков, с. Сокол.
 2. Промени в съставите на СИК № 303, СИК № 309, СИК 315 и СИК № 325.
 3. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“.
 4. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „ДПС“.
 5. Регистрация на застъпници на кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 6. Определяне на членове на ОИК, които ще предадат бюлетините и изборните книжа на СИК.
 7. Други.
21.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 21.10.2019 г. от 14.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на членове от ОИК Главиница за получаване на бюлетини и изборни книжа за местните избори на 27.10.2019 г. от Областна администрация Силистра.
 2. Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването.
 3. Други.

 

13.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 13.10.2019 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на дата, час и място за провеждане на обучение на секционните избирателни комисии за местните избори на 27.10.2019 г.
 2. Определяне на членове от ОИК Главиница за получаване на бюлетини и изборни книжа за местните избори на 27.10.2019 г.
 3. Промяна в състава на СИК 303 и СИК 306.
 4. Други.
11.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 11.10.2019 г. от 14.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Разглеждане на жалба с Вх. № 94 / 11.10.2019 г.
 2. Други.
10.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 10.10.2019 г. от 16.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Одобряване на предпечатните образци на протоколите по видове избор в община Главиница на 27.10.2019 г.
 2. Други.
10.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 10.10.2019 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Разглеждане на жалба от Месут Махмуд Алиш – Председател на Общински съвет на ПП „ДПС“
 2. Други.
08.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 08.10.2019 г. от 16.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Публикуване на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
 2. Други.
05.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 05.10.2019 г. от 11.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Разглеждане на писмо с Изх. № МИ-15-599/ 01.10.2019 г. на ЦИК.
 2. Други
04.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 04.10.2019 г. от 12.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Даване на правомощия на Председателя на ОИК – Главиница, да отправи запитване до ЦИК относно повторната проверка от ГД „ГРАО“, на кандидата Хюсеин Муталиб Хамди, а именно:  ход на проверката, резултат /ако е приключила/, както и указания за последващи действия на ОИК – Главиница по администриране на изборния процес за местни избори 2019 г.
 2. Други
02.10.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 02.10.2019 г. от 15:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Разглеждане на жалба с Вх. № 77/ 02.10.2019 г. от Месут Махмуд Алиш, Председател на Общински съвет на ПП „ДПС“ в гр. Главиница.
 2. Други.
29.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 29.09.2019 г. от 14:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Назначаване на секционните избирателни комисии в община Главиница и утвърждаване на резервните членове за провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10. 2019 г.
 2. Одобряване на образец на бюлетина за кмет на община, общински съветници и кмет на кметство; одобряване тиража на бюлетини за всеки вид избор и за всяко кметство.
 3. Други.
26.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 26.09.2019 г. от 15:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Обявяване на поредните номера в бюлетината на инициативния комитет и местна коалиция регистрирани в ОИК – Главиница за участие в местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Други.
24.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 24.09.2019 г. от 15:30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от МК „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на ПП „ГЕРБ“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други.
24.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 24.09.2019 г. от 17:15 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници и кмет на кметство на ПП „ДОСТ“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Други.
23.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 23.09.2019 г. от 16:45 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на ПП „ДПС“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други.
23.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 23.09.2019 г. от 14:00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на ПП „ВОЛЯ“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Зебил на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други.
20.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 20.09.2019 г. от 13:00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа за общински съветници и кмет на кметство с. Зарица на ПП „ДВИЖЕНИЕ 21“ за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с. Зафирово на ПП „АБВ“ за участие в местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други.
18.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 18.09.2019 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на кандидатска листа на инициативен комитет – Н. С. Ч. за участие при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10. 2019 г. в община Главиница.
 2. Други
16.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 16.09.2019 г. от 17.15 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в избори за общински съветници и кмет на кметства при произвеждане на местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на  ПП„ДОСТ“ за участие в избори за общински съветници и кмет на кметства при произвеждане на местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други.
15.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 15.09.2019 г. от 14.00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Регистрация на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Регистрация на ПП „АБВ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Други
13.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 Съобщение ОИК – Главиница ще проведе заседание на 13.09.2019 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Главиница при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10. 2019 г.
 2. Регистрация на Инициативен комитет – Н. С. Ч. за участие при провеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10. 2019 г. Община Главиница.
 3. Регистрация на ПП „ВОЛЯ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 4. Регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 5. Други
12.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 12.09.2019 г. от 15.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Определяне на съставите на СИК на територията на община Главиница за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 2. Определяне на кметствата в община Главиница, където ще се произведат избори за кметове на кметства при произвеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 3. Регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 4. Регистрация на ПП „ДПС“ за участие в избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства при произвеждане на местни избори  за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 5. Други
09.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 09.09.2019 г. от 17.00 ч. при следния дневен  ред:

 1. Приемане на инструкция за определяне на реда за обработване и защита на лични данни от ОИК – Главиница.
 2. Формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции в Община Главиница.
 3. Други.
05.09.2019

Съобщение

ОИК – Главиница ще проведе заседание на 05.09.2019 г. от 13.30 ч. при следния дневен  ред:

 1. Маркиране на работния печат на ОИК – Главиница
 2. Определяне на работното време; приемане на правила за провеждане на заседанията и определяне на място за обявяване на място за обявяване на решенията
 3. Определяне номерацията на решенията на ОИК – Главиница
 4. Сформиране на работни групи в ОИК – Главиница
още съобщения

Календар

Решения

 • № 132-МИ / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 131-МИ / 11.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 130-МИ / 05.11.2019

  относно: Допълнение към Решение № 85-МИ/28.10.2019 г. № 86-МИ/2.10.2019 г. № 87-МИ/28.10.2019 г. № 88-МИ/28.10.2019 г. № 89-МИ/28.10.2019 г. № 90-МИ/28.10.2019 г. № 93-МИ/28.10.2019 г. № 94-МИ/28.10.2019 г. № 95-МИ/28.10.2019 г. № 96-МИ/28.10.2019 г. № 97-МИ/28.10.2019 г. № 98-МИ/28.10.2019 г. № 99-МИ/28.10.2019 г. №100-МИ/28.10.2019г.№ 101-МИ/28.10.2019 г. № 102-МИ/28.10.2019 г.№ 103-МИ/28.10.2019г.№104-МИ/28.10.2019г.№ 105-МИ/28.10.2019 г. № 106-МИ/28.10.2019 г. № 107-МИ/28.10.2019 г. № 108-МИ/28.10.2019 г. № 109-МИ/28.10.2019 г. № 110-МИ/28.10.2019 г. № 111-МИ/28.10.2019 г. № 112-МИ/28.10.2019 г№ 113-МИ/28.10.2019 г. № 114-МИ/28.10.2019 г. № 115-МИ/28.10.2019 г. № 116-МИ/28.10.2019 г. № 117-МИ/28.10.2019 г. № 118-МИ/28.10.2019 г. № 119-МИ/28.10.2019 г. № 124-МИ/02.11.2019 г. № 128-МИ/03.11.2019 г. № 129-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Главиница.

всички решения