Общинска избирателна комисия Главиница


РЕШЕНИЕ
№ 121-МИ
Главиница, 30.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на образците на бюлетините за кмет на кметство с. Зафирово и кмет на кметство с. Зебил; одобряване тиража на бюлетини за всяко кметство.

Р Е Ш И:

 

1.Утвърждава /ободрява/ образците на бюлетините за насрочения втори тур за кмет на кметство с. Зафирово и кмет на кметство с. Зебил на 03.11.2019 г. и одобрява тиража на бюлетините за всяко кметство, както следва:

 • За избор на кмет на с. Зафирово;
 • За избор на кмет на с. Зебил;

 

 1. Одобрява тиража на бюлетините, както следва:
 • За избор на кмет на с. Зафирово – 850 / осемстотин и петдесет/ броя;
 • За избор на кмет на с. Зебил – 700 /седемстотин/ броя;

 

 1. Неразделна част от настоящото решение са образците на утвърдените /одобрени/ бюлетини за насрочения втори тур за кмет на кметство с. Зафирово и кмет на кметство с. Зебил на 03.11.2019 г.

Председател: Венцислав Ников Маринов

Секретар: Азиме Хамди Касим

* Публикувано на 30.10.2019 в 12:40 часа

Календар

Решения

 • № 132-МИ / 04.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 131-МИ / 11.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

 • № 130-МИ / 05.11.2019

  относно: Допълнение към Решение № 85-МИ/28.10.2019 г. № 86-МИ/2.10.2019 г. № 87-МИ/28.10.2019 г. № 88-МИ/28.10.2019 г. № 89-МИ/28.10.2019 г. № 90-МИ/28.10.2019 г. № 93-МИ/28.10.2019 г. № 94-МИ/28.10.2019 г. № 95-МИ/28.10.2019 г. № 96-МИ/28.10.2019 г. № 97-МИ/28.10.2019 г. № 98-МИ/28.10.2019 г. № 99-МИ/28.10.2019 г. №100-МИ/28.10.2019г.№ 101-МИ/28.10.2019 г. № 102-МИ/28.10.2019 г.№ 103-МИ/28.10.2019г.№104-МИ/28.10.2019г.№ 105-МИ/28.10.2019 г. № 106-МИ/28.10.2019 г. № 107-МИ/28.10.2019 г. № 108-МИ/28.10.2019 г. № 109-МИ/28.10.2019 г. № 110-МИ/28.10.2019 г. № 111-МИ/28.10.2019 г. № 112-МИ/28.10.2019 г№ 113-МИ/28.10.2019 г. № 114-МИ/28.10.2019 г. № 115-МИ/28.10.2019 г. № 116-МИ/28.10.2019 г. № 117-МИ/28.10.2019 г. № 118-МИ/28.10.2019 г. № 119-МИ/28.10.2019 г. № 124-МИ/02.11.2019 г. № 128-МИ/03.11.2019 г. № 129-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Главиница.

всички решения