Общинска избирателна комисия Главиница


РЕШЕНИЕ
№ 123-МИ
Главиница, 02.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за кмет на кметство с. Зафирово и с. Зебил насрочени за втори тур на 03.11.2019 г. в община Главиница. С писмо с Изх. № МИ-15-1368 / 01.11.2019 г. на ЦИК уведомява ОИК, че на основание точка 7, изр. второ от Решение № 993-МИ / 07.09.2019 г. на ЦИК, разрешава на общинските избирателни комисии да публикуват на интернет страниците си одобрените образци на бюлетините за гласуване за втори тур на 03.11.2019 г.

Р Е Ш И:

Публикува на интернет страницата на ОИК Главиница одобрените с Решение № 121-МИ / 30.10.2019 г. на ОИК Главиница предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за кмет на кметство с. Зафирово и с. Зебил насрочени за втори тур на 03.11.2019 г. в община Главиница.

Председател: Венцислав Ников Маринов

Секретар: Азиме Хамди Касим

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 132-МИ / 04.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

  • № 131-МИ / 11.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДПС“.

  • № 130-МИ / 05.11.2019

    относно: Допълнение към Решение № 85-МИ/28.10.2019 г. № 86-МИ/2.10.2019 г. № 87-МИ/28.10.2019 г. № 88-МИ/28.10.2019 г. № 89-МИ/28.10.2019 г. № 90-МИ/28.10.2019 г. № 93-МИ/28.10.2019 г. № 94-МИ/28.10.2019 г. № 95-МИ/28.10.2019 г. № 96-МИ/28.10.2019 г. № 97-МИ/28.10.2019 г. № 98-МИ/28.10.2019 г. № 99-МИ/28.10.2019 г. №100-МИ/28.10.2019г.№ 101-МИ/28.10.2019 г. № 102-МИ/28.10.2019 г.№ 103-МИ/28.10.2019г.№104-МИ/28.10.2019г.№ 105-МИ/28.10.2019 г. № 106-МИ/28.10.2019 г. № 107-МИ/28.10.2019 г. № 108-МИ/28.10.2019 г. № 109-МИ/28.10.2019 г. № 110-МИ/28.10.2019 г. № 111-МИ/28.10.2019 г. № 112-МИ/28.10.2019 г№ 113-МИ/28.10.2019 г. № 114-МИ/28.10.2019 г. № 115-МИ/28.10.2019 г. № 116-МИ/28.10.2019 г. № 117-МИ/28.10.2019 г. № 118-МИ/28.10.2019 г. № 119-МИ/28.10.2019 г. № 124-МИ/02.11.2019 г. № 128-МИ/03.11.2019 г. № 129-МИ/03.11.2019 г. на ОИК Главиница.

всички решения