08.09.2018

Съобщение

Общинската избирателна комисия уведомява, че крайният срок за подаване на документи за допускане/регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК-Главиница за участие в частичния избор за кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра, насрочен за 14.10.2018 г., е от 09.00 до 17.00 ч. на 13.09.2018 г. (четвъртък).

 

Приемът на документите ще се извършва съгласно Решение № 3360- МИ от 11.08.2016 г. на ЦИК, на ул. „Витоша” 46, ет. 2, гр. Главиница – административен блок  2.

08.09.2018

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 08.09.2018 г. от 13:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция за гласуване на частичните избори за кмет на кметство с. Суходол на 14.10.2018 г.
 2. Определяне броя на членовете на секционнaта избирателна комисия за провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Суходол на 14.10.2018 г.

 

04.09.2018

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 04.09.2018 г. от 14:00 ч. при следния дневен ред:

 

Определяне на работно време; приемане правила за провеждане на заседания; определяне място за обявяване на решенията; определяне на заместник съгласно чл. 70, ал. 8 от ИК, определяне на протоколчик в ОИК – Главиница, определяне номерацията на взетите от комисията решения .

31.08.2018

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1 от ИК свиквам Общинската избирателна комисия Главиница на 04.09.2018 г. от 08:30 ч.  във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра и в изпълнение на Хронограма, приета с Решение № 5109 – МИ/ 24.07.2018 г. на ЦИК.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венцислав Маринов

 

 СЕКРЕТАР:

Неждан Хасан

21.05.2018

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 23.05.2018 г. от 17:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра.

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Зам.-председател – Моню Монев, на осн. чл. 85, ал.8 от ИК

 

 

ЗА СЕКРЕТАР:

Секретар - Неждан Хасан, на осн. чл. 85, ал.8 от ИК

16.05.2018

Съобщение

ОИК Главиница ще проведе заседание на 17.05.2018 г. от 17:00 ч. при следния дневен ред:

Прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра - Хамид Незир Рушид, на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА.

 

За Председател

Секретар - Неждан Реджеп, на осн. чл.85, ал.8 от ИК

За Секретар

Член - Цветанка Станчева, на осн. чл.85, ал.8 от ИК

11.09.2016

Съобщение

На основание чл. 464, т. 10 от Изборния кодекс, ОИК - Главиница уведомява, че предизборната кампания за частичен избор за кмет на община Главиница започва от 12.09.2016 г. и приключва в 24:00 часа на 30.09.2016 г. съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК.

10.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 11.09.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред:

1. Обявяване на кандидатите за кмет на община Главиница за участие в частичен избор за кмет на община на 02.10.2016 г.

2. Определяне поредните номера в бюлетината на партиите и независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, регистрирали се в ОИК - Главиница за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

3. Други.

06.09.2016

Съобщение

ОИК – Главиница променя началния час на обявеното заседание на 06.09.2016 г. като заседанието ще се проведе в 17:10 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на община Главиница за частичен избор на кмет на община на 02.10.2016 г.

 

 1. Разглеждане кандидатска листа за регистрация на независим кандидат за кмет Хюсеин Муталиб Хамди, издигната от инициативен комитет за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Други.
05.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 06.09.2016 г. от 10:00 ч. при следния дневен ред: 1. Назначаване на Секционни избирателни комисии на територията на община Главиница за частичен избор на кмет на община на 02.10.2016 г. 2. Разглеждане кандидатска листа за регистрация на независим кандидат за кмет Хюсеин Муталиб Хамди, издигната от инициативен комитет за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г. 3. Други.
01.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 01.09.2016 г. от 17:05 ч. при следния дневен ред: 1. Разглеждане документи за регистрация на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС” за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г. 2. Други.
01.09.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 02.09.2016 г. от 09:30 ч. при следния дневен ред: 1. Разглеждане кандидатска листа за регистрация на независим кандидат за кмет Нефие Хюсеин Раим, издигната от инициативен комитет за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г. 2. Разглеждане кандидатска листа за регистрация на кандидат за кмет Неждет Джевдет Ниази, издигната от ПП „ДПС” за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г. 3. Други.
30.08.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 31.08.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане документи за регистрация на ПП „БСП” за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Други.
27.08.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 27.08.2016 г. от 13:00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане документи за регистрация на ПП „ДПС” за участие в частичния избор за кмет на община Главиница на 02.10.2016 г.

 

 1. Други.
26.08.2016

Съобщение

До Инициативен комитет за издигане на независим кандидат - Хюсеин Муталиб Хамди,  в състав: Сениха Бейхан Неази, Селим Джавид Садула, Марияна Христова Тодорова, Бейхан Хюсеин Ибрям и Севджихан Юсню Салим. 

ОИК - Главиница ДАВА указания на Инициативния комитет в тридневен срок от обявяването на Решение № 216 от 26.08.2016 г. да бъдат представени в ОИК – Главиница липсващи по чл. 153, ал. 4, т.7 от Изборния кодекс имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

В случай на неизпълнение на горепосоченото указание ОИК – Главиница ще откаже регистрация на Инициативния комитет, съгласно чл. 154, ал. 2 от ИК.

26.08.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 26.08.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред:

 1. Разглеждане документи за регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Хюсеин Муталиб Хамди .
 2. Други.
25.08.2016

Съобщение

ОИК - Главиница ще проведе заседание на 25.08.2016 г. от 13:30 ч. при следния дневен ред: 1. Определяне съставите на СИК на територията на община Главиница. 2. Формиране единните номера на избирателните секции в община Главиница. 3. Разглеждане документи за регистрация на ПП „ГЕРБ”. 4. Други
22.08.2016

Съобщение

Днес 22.08.2016г. ОИК - Главиница започна работа за провеждането на частични избори за кмет на община Главиница насрочени за 02.10.2016г. Първото заседание на комисията ще се проведе в 13.00ч.
22.07.2016

Относно насрочени частични избори за кмет на община Главиница на 02 октомври 2016г.

На основание УКАЗ № 212 на Президента на Република България обнародван в ДВ бр. 51/05.07.2016г., на 02 октомври 2016 г. ще се проведе частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра.
07.03.2016

Поради технически проблеми интернет страницата на ОИК Главиница не работи от 03.11.2015 г. до 02.03.2016 г.

05.10.2015

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа https://cik.is-bg.net/upload/22587/Prilojenie_N_68_-_Zajavlenie_registr._zastupnici-chl_118_al_1_i_2_chl_117_al_4.doc), подадено до 23 октомври 2015 г. -един ден преди изборния ден.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на заместващи застъпници по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа https://cik.is-bg.net/upload/22600/Prilojenie_N_69_-_Predl._reg_zamestvashti_zastupnici-chl_57_al_1_i_chl_118_al_4_chl_117_al_4+%281%29.doc), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден.

Заявлението за регистрация на застъпници и заместващи застъпници се представя в ОИК.

Условията и редът за участие на застъпници на кандидатски листи са уредени с решение  на ЦИК № 2113-МИ/11.09.2015.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да подаде едно или повече заявления, като общия брой на посочените застъпници за съответната кандидатска листа не може да надвишава броя на избирателните секции в изборния район. Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет желае да замени регистриран застъпник, се подава предложение по образец от изборните книжа.

 

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в 1 екземпляр по следния образец:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът се представя задължително и на електронен носител в excel формат по горния образец.

 За заместващи застъпници таблицата се представя на хартиен носител и в excel формат

№ по ред

Собствено, бащино, фамилно име на заместващия застъпник

ЕГН/ЛН на

заместващия застъпник

Собствено, бащино, фамилно име и ЕГН/ЛН на регистрирания застъпник, който се замества

1

………………….

…………

…………….

 

Заявлението и списъкът се подписват от лицето, представляващо партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет.

Когато партията/коалицията/местната коалиция/инициативният комитет се представлява съвместно от няколко лица, заявлението и списъкът се подписват от всички представляващи.

Заявлението и списъкът могат да бъдат подписани и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията/коалицията/местната коалиция. В този случай при подаване на заявлението се представя и заверено от представляващия/те копие от пълномощното.

Заявлението може да бъде подадено и от лице с изрично пълномощно, като при подаването се представя и пълномощното.

 

За застъпник може да бъде регистрирано лице, което е навършило 18 години към датата на подаване на заявлението, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа.

Кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.

Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет извършената за първия тур регистрация запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване на изискването на чл. 117, ал. 4 от ИК.

22.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК гр.Главиница ще се проведе на 23.09.2015г. от 14:00ч.

20.09.2015

Съобщение относно определяне на процедурата за провеждане на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати чрез жребий в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25. 10. 2015г.

Жребият е общ за всички видове избори - за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметства. В него участват партиите, коалициите, регистрирали в ОИК поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят. Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25. 10. 2015г. и представители на средства за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се проведе на 23. 09. 2015г. от 10:30 ч. в сградата на общинска администрация ет. 2 оперативна зала 1, ул. "Витоша" 44

18.09.2015

Съобщение

Заседанията на ОИК гр.Главиница се провеждат всеки ден от 16:00ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 267-ЧМИ-2018 / 08.09.2018

  относно: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция за гласуване и определяне броя на членовете на секционнaта избирателна комисия за провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Суходол на 14.10.2018 г.

 • № 266 / 04.09.2018

  относно: Определяне на работно време; приемане правила за провеждане на заседания; определяне място за обявяване на решенията; определяне на заместник съгласно чл. 70, ал. 8 от ИК, определяне на протоколчик в ОИК – Главиница, определяне номерацията на взетите от комисията решения.

 • № 265 - ЧМИ-2016 / 23.05.2018

  относно: Вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра

всички решения