Общинска избирателна комисия Главиница


РЕШЕНИЕ
№ 264-ЧМИ-2016 Г.
Главиница, 17.05.2018

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра- Хамид Незир Рушид

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява пълномощията на кмет на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра – Хамид Незир Рушид, на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА.

 

 

 

 

Зам. председател: Моньо Георгиев Монев

Секретар: Неждан Реджеп Хасан

* Публикувано на 17.05.2018 в 18:05 часа

Свързани решения:

265 - ЧМИ-2016/23.05.2018

Календар

Решения

  • № 267-ЧМИ-2018 / 08.09.2018

    относно: Формиране и утвърждаване на единния номер на избирателна секция за гласуване и определяне броя на членовете на секционнaта избирателна комисия за провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Суходол на 14.10.2018 г.

  • № 266 / 04.09.2018

    относно: Определяне на работно време; приемане правила за провеждане на заседания; определяне място за обявяване на решенията; определяне на заместник съгласно чл. 70, ал. 8 от ИК, определяне на протоколчик в ОИК – Главиница, определяне номерацията на взетите от комисията решения.

  • № 265 - ЧМИ-2016 / 23.05.2018

    относно: Вземане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор при предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Суходол, общ. Главиница, обл. Силистра

всички решения